Zaštita privatnosti

Sukladno odredbama Uredbe o zaštiti osoba vezano za obradu osobnih podataka i slobode kretanja tih podataka (EU 2016/679) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11.), tvrtka Linea Snella d.o.o., Zaloška cesta 156, Ljubljana, tvrtka Fit Factory d.o.o., Kralja D. Zvonimira 22, Velika Gorica i tvrtka Impacteam d.o.o., Ante Starčevića 63/e, 40000 Pribislavec, donose kako slijedi:

IZJAVU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

Općenito

S ovom izjavom, Linea Snella definira kako obraditi: prikupljanje, snimanje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, podešavanje, izmjenu, opoziv, pregled, korištenje, otkrivanje vaših osobnih podataka.

Pojmovi koji se koriste u ovoj izjavi sažeti su iz članka 4. Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o slobodnom kretanju tih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

Kakve osobne podatke obrađujemo

Linea Snella obrađuje osobne podatke potrebne za obavljanje ugovorenih usluga, čija je ugovorna stranka pojedinac na koji se podaci odnose. Ti osobni podaci su: ime i prezime ugovorne stranke, mjesto potpisivanja ugovora, e-mail adresa ugovorne strane, ugovoreni telefonski broj osobe, datum rođenja, izdane fakture, informacije o visini, težini i opsegu, zdravstvenom statusu, prehrani, tjelesnoj aktivnosti i načinu života.

Zašto tvrtka prikuplja i obrađuje osobne podatke

Svrha obrade osobnih podataka je:

  • prikupljanje podataka o vašem imenu, prezimenu i adresi kako bismo pripremili ugovor;
  • prikupljanje podataka o telefonskom broju radi informiranja o mogućim promjenama tretmana, potvrde termina ili pružanje drugih hitnih informacija vezanih za provedbu programa te informiranja o novostima i akcijama;
  • prikupljanje podataka o e-mail adresi kako bismo informirali o novostima, pružali informacije, informirali o promjenama;
  • prikupljanje osjetljive osobnih podataka kao što su visina tijela, masa, volumen i zdravstveni status (zdravstvena ograničenja) za pripremu programa i praćenje napretka

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku slanjem poruke na e-mail: info@lineasnella.com

Kako će me tvrtka kontaktirati zbog marketinških razloga?

Tvrtka će vas obavijestiti putem e-maila o novim proizvodima, prodajnim kampanjama, događajima i slično.

Ako ikad odlučite da ne želite davati osobne podatke u marketinške svrhe, u bilo kojem trenutku možete povući vašu pristanak tako što ćete nas kontaktirati na email: info@lineasnella.com ili pismenim putem u tvrtki Fit Factory d.o.o., Kralja D. Zvonimira 22, Velika Gorica ili u tvrtki Impacteam d.o.o., Ante Starčevića 63/e, 40000 Pribislavec.

Koja su moja prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Tvrtka poduzima sve mjere kako bi vaši podaci bili točni.

U skladu s europskom regulativom i hrvatskim zakonodavstvom, imate određena prava koja se tiču vaših osobnih podataka koje obrađuje tvrtka. Konkretno, imate pravo pristupa osobnim podacima i ažuriranja ili brisanja osobnih podataka, ograničavanja obrade i prava na prigovor na obradu i prijenos podataka.

Ako želite potražiti bilo koje od ovih prava, možete kontaktirati našu tvrtku u bilo kojem trenutku na e-mail: info@lineasnella.com ili pismenim putem u tvrtki Fit Factory d.o.o., Kralja D. Zvonimira 22, Velika Gorica ili u tvrtki Impacteam d.o.o., Ante Starčevića 63/e, 40000 Pribislavec.

Je li tvrtka otkriva i prenosi osobne podatke trećim stranama?

Linea Snella ne otkriva i ne prenosi ili ne prodaje osobne podatke trećim stranama.

Vaše osobne podatke objavljujemo trećim stranama samo ako to zakon to zahtijeva.

Vaši osobni podaci pohranjuju se i obrađuju preko našeg davatelja usluga koji se nalazi u Republici Sloveniji, a mi otkrivamo Vaše osobne podatke zbog prirode posla. Zahtijevamo od pružatelja usluga zaštitu vaših osobnih podataka. Naš davatelj usluga ne smije i ne smije koristiti ili otkrivati vaše osobne podatke iz bilo kojeg razloga, osim za rad sustava.

Koliko dugo tvrtka pohranjuje osobne podatke?

Tvrtka čuva vaše osobne podatke koliko god je potrebno za ispunjavanje obveza iz ugovora za koji se podaci obrađuju. Tvrtka čuva vaše osobne podatke najduže pet godina od dana kada ste ih proslijedili nama ili ponovno odobrili pristanak za obradu, osim ako ste prethodno povukli suglasnost za pohranu ili u slučaju podataka koji se odnose na vaše zdravlje (osjetljivi podaci) koji su uništeni najkasnije dvanaest (12) mjeseci nakon završetka programa, ili nakon posljednjeg korištenja naših usluga.

Tvrtka može zadržati arhivirane osobne podatke za statističku i sličnu upotrebu čak i duže ako je to potrebno zbog poslovnih razloga i nije zabranjeno zakonom.

Osobni podaci koje više ne trebamo za poslovanje i iz pravnih razloga, uništavaju se i trajno uklanjaju i brišu iz svih naših zapisa nakon isteka gore navedenog vremena, ili odmah u slučaju povlačenja vašeg pristanka za obradu.

Kako mogu kontaktirati tvrtku o zaštiti osobnih podataka?

Ako želite vidjeti osobne podatke koje držimo o vama, mijenjati ih ili povući suglasnost za pohranu, kontaktirajte nas na email: info@lineasnella.com ili pismenim putem u tvrtki Fit Factory d.o.o., Kralja D. Zvonimira 22, Velika Gorica ili u tvrtki Impacteam d.o.o., Ante Starčevića 63/e, 40000 Pribislavec.

Ako se ne slažete s načinom na koji postupamo s vašim osobnim podacima, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, odnosno povjereniku za informiranje Republike Hrvatske. U svakom slučaju, predlažemo da nas prvi puta obavijestite o bilo kakvoj nesuglasici da riješimo stvar uzajamnim pristankom.

Također, kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, što možda nije navedeno u ovoj izjavi.

Završne odredbe

Ova Izjava o privatnosti stupit će na snagu 25.05.2018

Tvrtka može mijenjati, nadopunjavati, uskladiti, ispraviti, itd. ovu izjavu, na način koji odražava svoju poslovnu politiku i sukladan je primjenjivom zakonu.

Takva izmijenjena izjava utječe na objavljivanje.

Obavijestit ćemo vas o promjenama putem e-maila i objaviti izjavu na web stranici tvrtke na web adresi:  www.lineasnella.hr ili pismenim putem u tvrtki Fit Factory d.o.o., Kralja D. Zvonimira 22, Velika Gorica ili u tvrtki Impacteam d.o.o., Ante Starčevića 63/e, 40000 Pribislavec.

 

Pozivamo Vas na besplatno, neobvezujuće savjetovanje
Kontaktirajte nas i dogovorite termin za BESPLATNE Linea Snella konzultacije.
Zajedno ćemo ostvariti vaše ciljeve!